Zasiedzenie jest jednym ze sposobów nabycia własności cudzej rzeczy. Do zasiedzenia nieruchomości dochodzi w skutek używania jej jak właściciel (posiadanie samoistne) przez okres 20 lub 30 lat.

Przystępując do napisania wniosku o nabycie spadku należy ustalić krąg spadkobierców (osoby, które dziedziczą po spadkodawcy) oraz ostatnie miejsce zamieszkania zmarłego, a co za tym idzie miejscowo właściwy sąd spadku, którym zawsze będzie sąd rejonowy.

Na wstępie należy zaznaczyć, że do naruszenia prawa dojdzie jedynie w sytuacji, kiedy prowadzimy pojazd w ruchu a stężenie alkoholu we krwi przekracza 0,2 promila lub 0,1 mg alkoholu na 1 dm3 w wydychanym powietrzu.